Om weer even bij zinnen te komen zou je ook kunnen zeggen. Even pas op de plaats om terug en vooruit te zien. Steeds minder komen deze bezinningsmomenten spontaan voor. Alles en iedereen is druk en nog eens druk. Geen tijd om even tot rust te komen en te bezinnen wat je voortaan anders zou willen of moeten doen.

En dan is er een virus vliegensvlug over de aarde gevlogen. Met de mensen mee die ook heel veel over de aarde vlogen. Dit virus heeft zich niet voorgesteld of aangekondigd. Nee, het was er zo maar (of niet zo maar?).

En dan begint het gepraat. Hoe kunnen we dit bestrijden en er van af komen. De meningen waren heel divers en soms ondoorgrondelijk. Ik heb altijd geleerd dat je beter je mond kunt houden als je er weinig of geen verstand van hebt. Maar ja, dat is mijn mening.

Van lieverlee druppelen er gedachten en ideeën door van hoe het verder zal moeten of kunnen als de verschijnselen zijn bedwongen. En dan komen er heel veel vragen naar boven.

Over het voortbestaan van dingen. Zo ja, in welke vorm. Over heel veel zal goed moeten worden nagedacht. Of het wel zo zinvol was wat je deed. Of het niet anders kan met minder vliegbewegingen. Of we ons toch wat meer zouden moeten beperken tot wat dit land ons geeft. Of …… vul zelf maar in.

Ook de vele verenigingen en clubs zullen moeten nadenken of ze op dezelfde manier weer verder kunnen of op een andere manier of helaas helemaal niet meer.

De boel kwam plotseling tot stilstand. Maar hoe gaat het weer verder? Iedereen zal deze bijzondere periode ook moeten gebruiken om na te denken hoe je zelf verder wilt en kunt.

Een oud gezegde is: “Bezint eer gij begint”. In deze tijd zou het moeten worden uitgebreid met: “Bezint eer gij verder gaat”.

Apeldoorn, 4 mei 2020

Kees Fielstra

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *